Paramedici

Multidisciplinair team

Verpleging

Preventieve bloedafname

Bij Meditri kan je elke woensdag van 08.00 tot 09.00 uur terecht voor een preventieve bloedafname bij onze verpleegkundigen Wendy Gilen en Julie Latet. De bloedafname is gratis, maar wel op afspraak.

Bloedafnamen zijn enkel bedoeld voor preventieve bloedstalen. Als je bepaalde klachten of symptomen vertoont, kan het nuttig zijn om eerst je huisarts bij MediTri te raadplegen alvorens een bloedafname te laten uitvoeren. Voor de bespreking van de resultaten maak je na de bloedafname een afspraak met je huisarts.

Diëtiste

Gezondheids- en voedingsadvies

Astrid Coart is de diëtiste van Meditri. Je kan op afspraak bij haar terecht voor gezondheids- en voedingsadvies, telkens op dinsdag tussen 08.00 en 13.00 uur:

  • Hart- en vaatziekten (verhoogde cholesterol, hoge bloeddruk, na een hartinfarct of een beroerte, enz.)

  • Gezond vermageren

  • Nierproblemen

  • Spijsverteringsproblemen (reflux, constipatie, diarree)

  • Coeliakie

  • Lactose-intolerantie

  • Enz.

Psychologe

Astrid Lacroix is onze psychologe bij Meditri

Je kan op afspraak bij haar terecht voor psychologisch advies en begeleiding, telkens op zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur.

Heel wat mensen raken wel eens uit balans in een bepaalde periode in hun leven of door bepaalde omstandigheden. Gesprekken met een psycholoog kunnen helpen om de draad in het dagelijkse leven sneller terug op te nemen.

Een psycholoog helpt om uit te zoeken waar de moeilijkheden mee samenhangen en stimuleert mensen om hun eigen krachten te gebruiken om het psychisch evenwicht terug te vinden.

Onze psycholoog in deze huisartsenpraktijk gaat samen met jou op zoek naar wat jij als uniek individu nodig hebt. Zelf werkt zij rond vaak voorkomende problemen zoals rouwverwerking, piekeren, aanpassingsproblemen, angsten, depressieve gevoelens, levensfaseproblematiek, relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen…

Samenwerking en overleg met de huisarts is belangrijk. De concrete inhoud van de gesprekken blijft binnen de gespreksruimte.

Maak je telefonische afspraak
011 68 23 33

Bewegen op verwijzing (BOV)

‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) helpt inwoners meer te bewegen. Mensen die er niet in slagen om aan lichaamsbeweging te doen, worden door de huisarts doorverwezen naar een coach. Zij stippelt een traject uit op maat van ieders levenspatroon.